Priser

Forsikringsattester prissættes efter de aftalte takster med lægeforeningen. Ellers efter klinikkens timepris.

Kørekortsattest: 500 kr. (inkl. MOMS)

Dokumentation for medicin (i forb. med rejse fx.): 400 kr. (inkl. MOMS)

Parkeringsattest (handicap etc.): 400 kr. (inkl. MOMS)

Frihåndsattest: 750 kr.

Varighedserklæring: 750 kr.

Mulighedsattest: 750 kr.

Sygemelding, eksamen (kun studerende): 400 kr. (inkl. MOMS)

Privatkonsultationer: 750 kr.

Privat vaccination: 200 kr.

Gruppe 2 personlig konsultation: 250 kr.

 

Klinikkens timepris er 3200,- kr. excl. MOMS. (afregnes per påbegyndt kvarter)

Akutte attester (fx. sygemeldinger etc.) inden for 24 timer: 10.000,- kr. plus evt. MOMS, hvis attesten er MOMS pligtig. Skal forudbetales inden attestens udførelse. Konto nr. oplyses ved henvendelse.

Udeblivelsesgebyr for attester: 500,- (inkl. MOMS)

Ved ønske om attest udskrevet og tilsendt per brev pålægges 100 kr. + moms for forsendelse, porto og håndtering.

For øvrige ydelser må forespørgsel laves.