Priser

Kørekortsattest: 500 kr.

Frihåndsattest: 500 kr.

Varighedserklæring: 500 kr.

Sygemelding, eksamen (kun studerende): 200 kr.

Privatkonsultationer: 500 kr.

Gruppe 2 personlig konsultation: 250 kr.

Mulighedsattest: 500 kr.

Klinikkens timepris er 3000,- kr. excl. MOMS. (afregnes per påbegyndt kvarter)

Akutte attester (fx. sygemeldinger etc.) inden for 24 timer: 10.000,- kr. plus evt. MOMS, hvis attesten er MOMS pligtig. Skal forudbetales inden attestens udførelse. Konto nr. oplyses ved henvendelse.

For øvrige ydelser må forespørgsel laves.